Mali ste možnosť ochutnať z našej ponuky jedál, pochutín a chutného slovenského vína. Potešil nás veľký záujem, ktorý ste prejavili a prišli v hojnom počte.