Kvalitné slovenské potraviny

V našich predajniach nájdete len potraviny najvyššej kvality. Snažíme sa sprístupniť našim zákazníkom potraviny, ktoré by sa inak nedostali do veľkých reťazcov, nakoľko ich výrobcovia nemajú také množstvo finančných prostriedkov na presadenie sa vo veľkých obchodoch. Tým vznikla na našom trhu diera, ktorou strácali koneční spotrebitelia (nemali vedomosti o malých kvalitných výrobcoch), výrobcovia ( chýbal im medzičlánok medzi nimi a zákazníkmi-----tým nižší odbyt, ktorý sa sústredil najmä na známych z okolia výrobcov) a taktiež aj naša slovenská ekonomika. Kupovali sme potraviny zahraničných výrobcov a nemali sme vedomosti, že daný výrobok ponúka aj malý výrobca na západnom Slovensku napr..