Milí naši zákazníci, prihovárame sa vám prostredníctvom nášho blogu a chceli by sme vás informovať, že FARMAMARKET vám v najbližšej dobe má v úmysle priniesť NOVINKY do našich predajní. Chceme neustále zdokonaľovať naše služby a čas od času si pýtajú naše pulty oživenie. Bolo nám cťou, že nás oslovil pán Petránek, s ktorým sme sa osobne stretli a porozprávali o možnej vzájomnej spolupráci.

Pán Petránek a jeho rodinný podnik sa venuje chovu a predaju moriek z dvora. Na svojej internetovej stránke hlásajú že, sú spoľahlivým producentom, pôvod a čerstvosť moriek  je vždy zaručená, neprebaľujú ale chovajú!

„ Spoločnosť MORKY PETRÁNEK s. r. o. zaoberajúca sa chovom, spracovaním a predajom gazdovských - jatočných moriek na farme v Čremošnom datuje svoj vznik od roku 2002. Za toto produktívne obdobie sa spoločnosť vybudovala 
a etablovala ako spoľahlivý miestny producent čerstvej, zdravej a originálnej gazdovskej hrabavej hydiny určenej na Váš každodenný stôl. Aktívnym aplikovaním celého spektra know-how od úrovne odchovu, výkrmu, výživy, jatočného spracovania, marketingu, logistiky distribúcie a nakoniec priameho predaja v systéme: ,,PREDAJ Z DVORA,, resp. ,,PREDAJ KONEČNÉMU SPOTREBITEĽOVI,, 
robí našu spoločnosť lídrom v stredoslovenskom regióne v produkcii čerstvých gazdovských moriek, moriakov .“ (zdroj
www.moriak.sk)

Prípadná spolupráca medzi FARMAMARKETOM a pánom Petránkom by prebiehala formou objednávok z vašej strany. Ocenili by sme vašu spätnú väzbu, či by bol záujem o objednávanie moriek. Môžete nám napísať na facebook do správy, na mail farmamarket1@gmail.com alebo dať jednoduchý komentár pod tento blog. Ďakujeme a v najbližšom čase aj iné NOVINKY.

Na základe pozitívnych ohlasov, prijímame objednávky do 18.3. 2016. Vyzdvihnutie na našich predajniach 23.3. 2016. Bližšie info na našich prevádzkach 0910 18 18 19 ( Living centrum) a 0911 16 16 10 ( Farmamarket Bulvár). 

Váš FARMAMARKET.